Sự kiện truy kích – Nạp thẻ 1 nhận 3

Truy kích lại đang tung ra sự kiện khuyến mại mới, anh em nhanh nhanh tìm hiểu để không bỏ lỡ cơ hội nhé!

Khuyến mại nạp thẻ truy kích lần đầu

Thời gian diễn ra sự kiện:

Từ ngày 09.11 – 15.11.2016

Nội dung sự kiện khuyến mại nạp thẻ vào truy kích:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi truy kích đạt đủ các điều kiện sau có thể nhận được ưu đãi:

1. Có nhân vật tạo sau ngày: 10.10.2016

2. Quy đổi vàng trong khoảng thời gian từ: 09.11 đến 15.11.2016

Ví dụ:

Đối với tài khoản tạo nhân vật trong trò chơi vào ngày 20.10.2016 và nạp thẻ trong thời gian diễn ra sự kiện:

– Thẻ nạp 1 (+50% giá trị): Chuyển vào game 200 vàng, nhận thêm 100 vàng.g

– Thẻ nạp 2 (+100% giá trị): Chuyển vào game 500 vàng, nhận thêm 500 vàng.

– Thẻ nạp 3 (+200% giá trị): Chuyển vào game 1.000 vàng, nhận thêm 2.000 vàng.

Lưu ý:

– Người chơi vui lòng chờ 30 phút sau khi nạp thẻ mới có thể nhận ưu đãi.

– Sự kiện áp dụng cho tất cả các tài khoản có nhân vật tạo sau ngày 10.10.2016 và tham gia nạp thẻ từ 09.11 đến 15.11.2016.

– Mỗi nhân vật chỉ được tham gia sự kiện 1 lần duy nhất (tương ứng 3 lần nhận ưu đãi khi quy đổi thẻ nạp).

– Ưu đãi thẻ nạp chỉ áp dụng cho các mốc nạp dưới 500k (các mốc nạp trên 500K sẽ nhận được quà ở mốc 500k)

– Ưu đãi chỉ áp dụng khi nạp thẻ tại địa chỉ: http://sukien.truykich.net.vn/firstcharge>

Nguồn: http://sukien.truykich.vn/60923-Nap-1-nhan-3.htm